Ви тут: Головна Охоронні ППК Енергонезалежний комплекс охорони "ГРИФОН-ЕКО"

Енергонезалежний приймально-контрольний комплекс охорони "ГРИФОН-ЕКО"

IMG 1672 site

Енергонезалежний приймально-контрольний комплекс охорони "ГРИФОН-ЕКО"(ЕКО) призначений для цілодобового спостереження за засобами систем охоронної сигналізації, встановленими на об'єктах, що не мають мережі змінного струму 220 в (наприклад : вантажний рухомий залізничний склад, дощувальні системи, артезіанські свердловини, ангари і тому подібне) і передачі сповіщень про зміну стану системи охоронної сигналізації на пульт централізованого спостереження(ПЦС) або відправкою на мобільний телефон відповідальної особи (власника) короткого текстового повідомлення (SMS), що супроводжується дзвінком (дзвінок - опционально). Спосіб передання сповіщень задається при конфігурації ЕКО.

Основні характеристики:

Основне живлення - сонячна панель (СП).

Резервне живлення - акумулятор.

Кількість шлейфів сигналізації (ШС) - 6.

Кількість груп - 8.

Кількість SIM -карт - 1.

Для постановки/зняття з охорони можуть бути використані:

- мобільний телефон, смартфон;

- клавіатура "LK-1"( 2 ШС) і/або считувач "RFID-1W" (якщо дозволяють умови експлуатації);

- радіо-брелок(при підключеній приймальні станції безпровідної сигналізації).

Додаткові можливості:

- "швидка" постановка будь-якої групи;

- "швидка" постановка усіх груп;

- шлейфи типу "загальний" (шлейфи, що входять в декілька груп) ставляться під охорону тільки коли усі групи, в які вони входять, встали під охорону;

- шлейфи типу "периметр" (можуть входити в декілька груп) ставляться під охорону, коли хоч би одна група, в які вони входять, встала під охорону;

- звукова сигналізація підтвердження постановки/зняття виносним оповісником;

- зміна стану виходу "PGM" при постановці/знятті усіх або 1-ої групи (визначається при конфігурації);

- видалене блокування/розблокування роботи;

- видалена конфігурація по каналу GPRS;

- видалене оновлення версії програмного забезпечення;

- зміна каналу видаленої конфігурації за допомогою SMS повідомлення;

- передача на ПЦН сповіщення про порушення затриманого шлейфу ("Відкриття");

- передача на ПЦН рівня сигналу GSM одночасно із сповіщенням.

Канали передачі сповіщень на ПЦН:

- GSM;

- GPRS.

Протокол передачі сповіщень на ПЦН - автоматичний Contact ID.

ЕКО випускається в двох конструктивних виконаннях з мірою захисту IP65 :

- "ГРИФОН-ЕКО.07" - СП 30 Вт, корпус під акумулятор 7 А/ч.

- "ГРИФОН-ЕКО.18" - СП 50 Вт, корпус під акумулятор 18 А/ч;

Сонячна панель і акумулятор входять до складу ЕКО.

ЕКО може комплектуватися вузлами комутаційними(УК) "Грифон-УК".

УК призначений для установки крайових резисторів і створення комутованих точок відгалуження сигнального дроту.

"Грифон-УК" виконаний в корпусі IP54 з тампером і клемною колодкою на 6 пар контактів.

Необхідна кількість "Грифон-УК" визначається при замовленні.

 

 Паспорти та інструкції Ви можете скачати на сторінці "Технічна інформація"

 

 

Энергонезависимый приемно-контрольный комплекс охраны «Грифон-ЭКО» (ЭКО) предназначен для круглосуточного наблюдения за средствами систем охранной сигнализации, установленными на объектах,  не имеющих сети переменного тока 220 в (например: грузовой подвижной железнодорожный состав, дождевальные системы, артезианские скважины, ангары и т.п.) и передачи извещений об изменение состояния системы охранной сигнализации на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) или отправкой на мобильный телефон ответственного лица (владельца) короткого текстового сообщения (SMS), сопровождаемого звонком (звонок - опционально).  Способ передачи извещений задается при конфигурировании ЭКО.

            Основные характеристики:

Основное питание - солнечная панель (СП).
Резервное питание - аккумулятор.

Количество шлейфов сигнализации (ШС) - 6.
Количество групп - 8.
Количество SIM –карт – 1.

Для постановки/снятия с охраны могут быть использованы:
- мобильный телефон, смартфон;
- клавиатура «
LK-1» (+2 ШС) и/или считыватель «RFID-1W» (если позволяют условия эксплуатации);
- радио-брелок (при подключенной приемной станции беспроводной сигнализации).

Дополнительные возможности:
- «быстрая» постановка любой группы;
- «быстрая» постановка всех групп;
- шлейфы типа «общий» (шлейфы, входящие в несколько групп) ставятся под охрану только когда все группы, в которые они входят, встали под охрану;
- шлейфы типа «периметр» (могут входить в несколько групп) ставятся под охрану, когда хотя бы одна группа, в которые они входят, встала под охрану;
- звуковая сигнализация подтверждения постановки/снятия выносным оповещателем;
- изменение состояния выхода «PGM» при постановке/снятии всех или 1-й группы (определяется при конфигурировании);
- удаленное блокирование/разблокирование работы;
- удаленное конфигурирование по каналу GPRS;
- удаленное обновление версии программного обеспечения;
- изменение канала удаленного конфигурирования с помощью SMS сообщения;
- передача на ПЦН извещения о нарушении задержанного шлейфа («Открытие»);
- передача на ПЦН уровня сигнала GSM одновременно с извещением.
            Каналы передачи извещений на ПЦН:
- GSM;
- GPRS.
Протокол передачи извещений на ПЦН - автоматический Contact ID.
ЭКО выпускается в двух конструктивных исполнениях со степенью защиты IP65:
- «Грифон-АПК.07» - СП 30 Вт, корпус под аккумулятор 7 А/ч.
- «Грифон-АПК.18» - СП 50 Вт, корпус под аккумулятор 18 А/ч;
Солнечная  панель и аккумулятор входят в состав ЭКО.

ЭКО может комплектоваться узлами коммутационными (УК) «Грифон-УК».

УК предназначен для установки оконечных резисторов и создания коммутируемых точек ответвления сигнального провода.

«Грифон-УК»  выполнен в корпусе IP54 с тампером и клеммной колодкой на 6 пар контактов.

 Необходимое количество «Грифон-УК» определяется при заказе.


Brown Blue Orange